En Taze
06 Ağustos 2018, 21:11

Yayın İlkeleri

Gecenin Fotoğrafı Yayın İlkeleri 

GeceninFotografi.com , bir çok konuda yayın yapmakta olup, belirli yayın ilkelerini benimsemiş bir sosyal medya platformudur. Konularımızda tek uyarı hakkını kendimize ilke olarak benimsemiş bir topluluğuz ve uyarılardan sonra (gerekli gerekçeler ile) kişisel haklara veya herhangi bir yanlışlık söz konusu ise düzeltmeye çalışırız.

Doğruluk İlkelerimiz 

 • Sitede yer alan haber ve içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan yayınlanamaz. Bu doğrultuda, insanları yanlışa yönlendirmeyen, gerçekçi ve tarafsız yayınlarda bulunmak, en büyük önceliklerimizden biridir. Bu nedenle doğruluk ve güvenilirlik, editörlerimizin başta ilke alarak benimsedikleri ilk şeydir. 
 • Eksik veya yanlış bilgi felsefik ve göreceli bir görüştür. Minimum düzeyde hata yapmaya çalışıyoruz. 
 • Kullanıcılarımız açısından, bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan hataları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir. 
 • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz. 

Saygı Ve İçerikler 

 • İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz. Her bireye saygı ve sevgi çerçevesi ilkesi ile kırmamaya ve zarar vermemeye özen gösteririz. 
 • Dini ve ahlaki konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara imkân vermeyiz. Bu tarz yayınlara asla yer vermeyiz. 
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik veya haber yapmayız. 
 • Gerçek kişileri ve tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz. Bu tarz paylaşımlarda bulunulduğunu düşündüğünüz her şeyi bildirmenizi ve en kısa zamanda düzeltileceği ilkesini benimsemiş bir topluluğuzdur. 
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerik yapmaktan kaçınırız. 
 • İçeriklerimizde veya haberlerimizde zaman zaman yer bulan, şiddet içeren suç olaylarında, insanları etkileyebilecek, suça teşvik edebilecek ve özellikle de çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek detay ve unsurlara yer vermemeye dikkat ederiz. 
 • İçeriklerimizin ve haberlerimizin, toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamasına dikkat ederiz. Toplumun en küçük birimi olan aile yapısını zedeleyecek nitelikte yayınlardan kaçınırız. 
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmeyiz. 

Kişi Hakları

 • Hizmetlerimizin bütün unsurlarının, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını göz önünde bulundururuz. 
 • Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Belirgin bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söyleşileri aleniyete dökmeyiz. 
 • Kişilerin özel yaşamını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmayız. 
 • İzin almaksızın, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız. 
 • İçerik ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz. 

Tarafsızlık ve Fikir Çeşitliliği

 • İçeriklerimizi, sağladığımız hizmetleri ve işlediğimiz konuları tek bir bakış açısından değil, pek çok bakış açısını katarak üretmeye dikkat ederiz. 
 • Araştırmalarımız tek bir kaynaktan değil ana fikirden yola çıkarak en doğru şekilde aktarmaya özen gösteririz. 
 • Bu sebeple, bireysel görüşlerden ziyade, nesnel davranmaya çalışırız. 
 • Her ne kadar site editörleri sitenin içerik bağlamında ana kabuğunu oluştursa da, kullanıcılarımız da siteye katkı sağlayabilmektedir. Bu yüzden fikir çeşitliliği, farklı düşüncelerin temsili, bizim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. 

Editoryal Dürüstlük ve Bağımsızlık 

 • Bağlı olduğumuz herhangi bir ajans haber sitesi yoktur. 
 • GeceninFotografi.com hem devletten hem de partizan çıkarlardan bağımsızdır. Kullanıcılarımız kararlarımızda siyasi ya da ticari baskıların ya da kişisel çıkarların etkili olmadığına güvenebilmelidirler. 
 • Haberlerimizin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalınması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi; haber kaynaklarının kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında gizliliğinin korunmasına önem veririz. 
 • Format olarak bizimle aynı olan Türk sitelerden içerik almamayı ilke ediniriz. 
 • Başka kaynaklardan alınan, toplanan, bir araya getirilen bilgileri ve içerikleri kaynak belirtilmeksizin, yayına sunmayız. 
 • Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürünü, kendi ürünümüzmüş gibi kamuoyuna sunmayız. 
 • Öncelikli hedeflerimizden biri, yaptığımız içeriklerin veya haberlerin gündemi yakalaması veya gündemi belirlemesidir. Bu sebeple, içeriklerin ana hatlarını kaybetmeden somut ve yaratıcı unsurlardan oluşmasına önem veririz. 
 • Editörlerimiz, haber ve içerikleri ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlarına alet etmez.