İlluminati ve Yeni Dünya Düzeni - Gecenin Fotoğrafı
En Taze

İlluminati ve Yeni Dünya Düzeni

İlluminati ve Yeni Dünya Düzeni

İlluminati dendiğinde “bak kardeş o öyle değil” ile başlayıp “bunlar hep Amerika ve İsrail’in oyunları” ile sona eren muhabbetlerden sıkılıp, her gördüğü üçgenin iç açılarını toplayıp İlluminatiyi çıkaranlardan sıkıldıysanız toplanın anlatıyorum. Yazının Sonunda İlluminati ve Yeni Dünya Düzeni hakkında bildiklerinizin dışında bir çok şeye ulaşmış olacaksanız.

İnternet, komplo teorisyenlerinin totaliter bir dünya hükümetini empoze edecek ‘İlluminati ve Yeni Dünya Düzeni’ arayışında olduğuna inandıkları gizemli bir grup olan İlluminati hakkındaki teorilerle doludur. Günümüz teknoloji ve aktif sosyal medyasıyla gizli kalması pek de mümkün olmamış bu gizli örgütün Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali, John F. Kennedy suikastı gibi olayların da arkasında iddia etmektedir.
Bu konuya girdiyseniz öncelikle en önemlisi şüpheciliktir yoksa kafayı yersiniz benden söylemesi.
Gizli toplumun iddia edilen üyeleri arasında sadece politikacılar ve dini liderler değil, aktörler ve pop yıldızları vardır. Varlığı tam anlamıyla kanıtlamamış olmakla birlikte biraz aklınızı kullandığınızda kafanızda oturtabileceğiniz bu gizli örgütün tarihteki bir çok önemli olayın perde arkasında olduğunu, Hollywood’da tanınınmış kişilerin ölümlerinden sorumlu olduğunu anlamak çok da zor değil.

1950’lerin anti-komünist cadı avı ve kara listeye yanaşması, İlluminati gözlemcilerinin temel inançlarından biri olan Hollywood, tüm eğlence endüstrisinin infiltre edilmesi ve İlluminati üyelerinin medyayı kitleleri yıkamak için kullandığıdır. 1874 senesinde tamamen yasaklanması sonucu yok olmaya başlayan örgüt Alman bir filozof olan Hegel’in örgüte katılması ile canlanmıştır. Öyleyse, İlluminati  ve yeni dünya düzeni nedir ona bir göz atalım.

İlluminati Nedir? 

İlluminati sözcüğü Latince bir kelime olan “illuminatus” yani aydınlanmışlar anlamına gelmektedir ama ironik bir şekilde anlamı kadar aydınlık olduğu söylenemez. Ortaya koymuş oldukları ideolojiye ise ‘İlluminizm’ denildi. Masonluğu örnek alan grup örgütlenmesini de bu şekilde gerçekleştirmeyi hedefledi. İlluminati grubu, 18. yüzyılda Bavyera’da kilisenin kamusal yaşamdaki müdahalesini sınırlamak isteyen bir anti-din adamı profesör olan Adam Weishaupt tarafından kuruldu. Gizli topluluğunu masonlara, hiyerarşi ve gizemli ritüellere dayandırmış ve eğitimli üyelerin aydınlanmış ideallerini yansıtacak şekilde İlluminati Düzeni adını vermiştir.

Aydınlanma Çağı döneminde kurulmuş olan bu topluluk, dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine, iktidarın kötü amaçlar için kullanılmasına, batıl inanışlara ve ön yargılı düşüncelere karşı bir tepki niteliği taşımaktadır. Fakat örgüt amacından uzun süre sapmış, yaptıkları planlarla dünya düzenini bozmak ve kendi kurallarını uygulamak isteyen gizli bir örgüt haline dönüşmüştür.

ABD Başkanları da konuya dahil!

Örgüt Siyonist bir yapılanma olsa da, din karşıtı bir yapılanma olarak faaliyet gösterse de yaşam tarzları üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Birçok yazar ve araştırmacı, örgütün varlığını sürdürdüğünü, tarihteki ABD başkanlarının hemen hepsinin örgütün üyesi olduğunu ya da dolaylı olarak örgüte hizmet ettiğini savunmuşlardır. İlluminatinin gizli yapılanma şekli dolayısıyla iddialar kanıtlanması imkansız hale geliyor.


Komplo Teorileri ve Dummies için Gizli Derneklerin ortak yazarı Chris Hodapp, erken İlluminati üyelerinin belirleyici özelliği, 30 yaşından büyük bir kimseye güvenmedikleri, çünkü onların kendi yollarına göre ayarlandıkları için tercih edilmediğini söylüyor.

Vox, miraslarıyla ilgili olarak, orijinal Illuminati’nin “etkili olmak için sadece en azından başarılı” olduğunu düşünmeye başladı. Düzen, bazı ünlü üyelere sahipti, bunların en ünlüsü Alman düşünür Johann Goethe’ydi.

İlluminati ve yeni dünya düzeni , 1780’lerin sonlarında gizli toplumlara yönelik bir hükümet baskısı tarafından damgalanmıştı, ancak bir yeraltı örgütü modern güne kadar sürdüğü için hayatta kalmaya devam ettiğine dair söylentiler var.
Bilinene göre örgüt yöneticileri yılda bir kez yuvarlak masa denilen üst organda toplanıp kararları hakkında konuşuyorlar. Günümüz dünyasında ABD söz konusu planların uygulanması ve hazırlanması sürecinde önemli bir rol oynuyor. Bir ABD Doları üzerinde örgütü simgeleyen birçok simge yer alıyor. Tarihteki ABD başkanlarının çoğunun ise örgüte üye olduğu ya da örgütün amaçlarına ulaşmak isteyen kişiler tarafından kontrol edildikleri öne sürülüyor.

İlluminati tarihteki önemli olaylarda bir etken olabilir mi?

Araştırmacı ve yazarlara göre tarihte olan önemli olayların arkasında veya oluşum sürecinde İlluminati’nin etkisi büyüktür. Düşünürler, bu olaylar arasında Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali, John F. Kennedy suikastı gibi olayların olduğunu iddia etmektedir.

Zihin kontrol tekniklerini kullanan ve subliminal mesajlar konusunda ustalıkla hareket ettiği ileri sürülen örgütün, dünyayı kendi kuralları doğrultusunda yönetebilmek için yavaş ama istikrarlı adımlar attığı söylenmektedir. Backmasking ve 25. kare yöntemlerini de ustalıkla kullanan örgüt, deyim yerindeyse karda yürüyüp izini belli etmemektedir. Şarkılar, oyunlar ve filmler kullanılarak gençlerin bilinçaltında bu fikirlerin yer etmesini sağlamaya çalıştıkları önemli iddialar arasında bulunuyor. Buna göre Hollywood tarafından üretilen filmler hatta çizgi filmler bazı bilinçaltı mesajlar vermek için tasarlanıyor.

İlluminati örgütü ile ilişkilendirilen semboller müzik ve film sektöründe fazlaca yer almaktadır. Özellikle Stanley Kubrick’in Eyes Wide Shut adlı filmi, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı İlluminati deşifresi olarak kabul edilir. Komplo teorisyenlerine göre illuminatiye karşı çıkanlar öldürülüyor. Ve bu ölümlere genellikle intihar süsü veriliyor.
Siyasetçilerden tutun da pek çok ünlü isme varana kadar bir dizi önemli kişiliğinin ölümünün arkasında gizli topluluğun olduğu düşünülüyor.

Örneğin; John F. King, Prenses Diana, John Lennon, Marilyn Monroe, Michael Jackson illuminatinin kurbanları. Söylentilere göre Amy Winehouse ölümünden 3 gün önce “bir piramide boyun eğecek değilim, onlar benim hayatımı düzenleyemez” gibi sözler sarf etmiş.
Medyada yapılan açıklamaya göre yüksek dozda uyuşturucudan ölen genç sanatçı, illuminatinin varlığına inananlara göre örgüt tarafından öldürülmüştür Gizlilik yemini ve üst kademelerde bulunan yöneticilerin söz ve emirlerine itaat Masonik bu yapının taleplerindendir.

İlluminati Sembolleri Nelerdir?

Piramit ve tek göz, siyah ve beyaz renklerle oluşturulmuş damalı zeminler, Satanizm sembolü pentagram, Deccal’in sembolü 666 illumunati sembolleri olarak genel kabul gören işaretlerdendir. Baş ve işaret parmağını birleştirip, elleriyle tek göz işareti yapan ünlülere sık rastlanır. Sürekli üçgen ve tek göz işaretinin insanların gözüne gözüne sokulmasının sebebi tamamen planlı bir şey. Çünkü bir gerçeği en iyi göz önüne sererek saklayabilirsiniz.

İlluminati Kartları Nedir?

Dünya üzerinde yaşanan felaketleri öncede haber verdiğine inanılan kartlar ilk kez 1995 senesinde görülür. Bu karikatür kartlar; ikiz kulelere yapılan saldırılar ve önemli depremleri saat mekan göstererek tarif etmesi bakımından son derece ilginçtir. Klonlama ve robot askerler gibi “geleceğe dair” kartlar gerçekten korkunçtur. Mekan olarak merak edenlere de cevap verelim, İlluminati nerede sorusuna cevap vermek güçtür. İlk akla gelen kimsenin giremediği, girenlerin ise çıkamadığı ABD’deki gizli 51. bölge olmaktadır.

Bu konu hakkında eserler kaleme alan yazarlara göre tarihteki mühim mevzuların arkasında yahut sürecinde İlluminati’nin etkisi görülür. Fransız İhtilali, Waterloo Savaşı, John F. Kennedy suikastı gibi dramatik olayların, Prenses Diana ve John Lennon’un ölümlerinin “henüz tam olarak kanıtlanamasa da” bu örgütün planları dahilinde yapıldığı söylenir.

Yeni Dünya Düzeni nedir?

Göreceli popülaritesi başarısına rağmen, dünyayı yönetmeye çalışan güçlü ve modern bir İlluminati fikri, 1990’lı yıllara kadar bir avuç krank tarafından onaylanmış bir niş inanç olarak kaldı. İnternetin yayılması tüm bunları değiştirdi ve komplo teorisyenlerine inançlarını açıklamak ve kanıtlarını kitlesel bir kitleye sunmak için küresel bir platform sağladı. İllümünati hakkındaki iddialardan bir tanesi de örgüt üyelerinin Deccal ve Şeytana taptıkları yönünde. Bu iddia doğru olsa da olmasa da özellikle gençlerin dinden uzaklaşmasını sağlamak için çalışmalar yapıldığı söyleniyor.

Buna göre David Rockefeller gibi dünyanın en önde gelen zenginleri bu yapılanma içerisinde yer alıyor ve gerekli olan kaynaklara erişmesini sağlıyorlar. Söz konusu faaliyetler için önemli miktarda parasal kaynağa, çok önemli miktarda maddi imkânlara da ihtiyaç duyacaktır. Yazarlar, araştırmacılar ve komplo teorisyenleri bu konuya da açıklama getiriyorlar. Sadece Rockefeller bile serveti ile dünya ülkelerinin yarısından daha fazla kaynağa sahip.

İllumunati ve yeni dünya düzeni nasıl işlediğine dair teoriler, Davos zirvesinin ışığında, politikacıların ve iş dünyasının liderlerinin küresel politikalara karar vermek için bir araya gelmesinin imkânsız olduğunu göstermezler.

Bu yılın başlarında, Kanada’nın saygın eski savunma bakanı Paul Hellyer ortaya çıktı ve sadece İlluminati’nin gerçek olduğunu iddia etmedi,  aslında dünyayı kontrol ettiğini iddia etti.

Lazarus Effect podcast’inde konuşan Hellyer, dünyadaki elitlerin uzaylılar tarafından Dünya’ya getirilen teknolojiyi baskıladığını, bunun da iklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirip fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı sona erdirebileceğine inandığını söyledi. Nedeni sorulduğunda, İlluminati’nin birçok üyesinin petrol kazandığını ve bu nedenle sanayinin ne kadar iyi yaptığı konusunda ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Daily Mail, Hellyer’in İlluminati efsanesinin geçerliliğine dair iddiasının “onu dünya çapında en üst düzey hükümet yetkilisi yaptığını” söyledi.

Başlıklar: , ,

Yorumlar

Yazıya 2 yorum yapılmış. Sen de fikrini paylaş!

Can Çiçek 18 Mayıs 2018

Deneme

Can Çiçek 18 Mayıs 2018

deneme2

SİZİN İÇİN ÖNERİLİYOR

07 Haziran 2018, 11:00

Masonluk ve Tapınak Şövalyeleri

İlluminati ve Tapınak Şövalyeleri 1118 yılında Fransa’da oluşturulan tapınak şövalyeleri 9 kişilik bir gruptan meydana gelmiştir. Tarihteki en gizemli topluluklardan biri olarak sırrı halen tam anlamı ile çözülememiştir. Varlıklarını sürdürmüş oldukları yıllarda, uyguladıkları faaliyetler sonrasında günümüze kadar gelmiş olan birçok sırrın nedeni olarak kabul edilmektedirler.

Devamını Görüntüle